Двете отличителни черти на турското кафе са използването на много фино кафе, смляно между мелнични камъни, и полумагическия ритуал, който съпровожда пиенето: тасеография или иначе казано гледане на кафеена утайка. 

 

Следвайте нашите съвети и се насладете на традиционно турско кафе.