Back
ПРОДУКТИ
COLLECTIONS
КАФЕ
КАФЕ МАШИНИ И КАФЕВАРКИ
ИСТОРИИ ОТ LAVAZZA
alt alt

Научете повече

КОМПЕНСАЦИЯ НА CO₂
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАПСУЛИ

Често задавани въпроси

Какво означава неутралност по отношение на CO₂?

По отношение на въглеродната неутралност подходът на нашата група започва с намаляване на емисиите по цялата верига на стойността на Lavazza, от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички междинни етапи. Тъй като ни е ясно, че не всички емисии могат да бъдат премахнати, Lavazza предприе компенсиране на остатъчните въглеродни емисии там, където намаляването им е невъзможно. През 2020 г. започнахме нашето пътуване, като компенсирахме преките емисии и постигнахме пълна неутралност на емисиите от офисите и заводите за производство на групата. По отношение на продуктите – капсулите кафе Lavazza A Modo Mio, капсулите на Lavazza, които са съвместими със системите Nespresso* Original, системата за кафе Lavazza Firma и системата за кафе Lavazza Blue са сред първите продукти, чиите емисии на CO₂ са напълно компенсирани (под CO₂ имаме предвид ЕКВИВАЛЕНТА на CO₂, следователно изчисляваме и компенсираме всички емисии от парникови газове, преобразувани в CO₂). Това означава, че компенсираме всички наши годишни въглеродни емисии, свързани с обема на капсулите кафе, произведени и продадени на пазара.

**Lavazza не е свързана с, одобрена от или спонсорирана от Nespresso.

Какво представлява това?

Тъй като климатичните промени са глобален проблем, въздействието на един тон въглерод, емитиран в някоя част на света, може да бъде неутрализирано чрез намаляване или улавяне на тон въглерод някъде другаде – това е принципът на компенсиране на въглерода (наричан още CO₂ компенсация).

Това премахване на въглерод (или още улавяне) се постига чрез специални проекти, които много често се осъществяват в развиващите се страни.

Проектите генерират въглеродни кредити, където един кредит е равен на един тон намалени или уловени емисии на CO₂. Генерирането на кредити се потвърждава и удостоверява по международно признати стандарти и методи.

Освен улавянето на въглерод проектите могат да предоставят и други екологични, социални и икономически ползи, като съхранение на биоразнообразието, подобряване на трудовата заетост за местните общности и съдействие по отношение на образованието и здравеопазването. Подкрепяйки тези проекти, подобряваме живота на местните общности, докато се справяме с климатичните промени и постигаме целите за устойчиво развитие на ООН.

Как се прилага стратегията за въглеродна неутралност?

Стратегията е съобразена с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към целите за устойчиво развитие на ООН и по-точно чрез постигне на цел № 12 (отговорно потребление и производство) и № 13 (борба с климатичните промени).

В конкретния случай проектите за компенсация целят намаляване или улавяне на въглеродни емисии. За всеки намален или уловен тон въглероден диоксид се дава един въглероден кредит.

Реалното намаляване (или улавяне) на емисиите се измерва чрез строги изчислителни методи и се потвърждава от трета страна. След този процес на проверка въглеродните кредити се пускат на пазара и включват в международен електронен въглероден регистър. Следователно всички компенсационни дейности са проследими и публично достъпни. След като веднъж са използвани за компенсация, кредитите се анулират („изтеглят“), за да се избегне възможността да се използват повторно.

Какво обхваща проектът на Lavazza? Само за производството ли се отнася? Какво включва компенсацията на емисии на CO₂?

Нашият подход, при който напълно компенсираме въглеродните емисии на тези продукти, включва компенсацията на въглеродни емисии за целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота му, включително всички фази на производство, транспорт и изхвърлянео.

Това включва събирането на суровините, производството, опаковката, различните етапи на транспортиране и накрая – фазите на употреба и изхвърляне.

Има ли правнообвързващи регламенти, свързани с този избор?

Нашият подход да компенсираме напълно въглеродните емисии е изцяло доброволен.

Подходът е съобразен с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към целите за устойчиво развитие на ООН и по-точно чрез постигне на цел № 12 (отговорно потребление и производство) и № 13 (борба с климатичните промени).

Защо Lavazza избра тази посока по отношение на устойчивостта?

В продължение на 125 години подходът на Lavazza към бизнеса се основава на синергията между ценностната система и икономическата стабилност, доказана от големия ангажимент към устойчивостта. С течение на времето тази синергия се превръща в стратегически път към иновации за продукти и процеси и намаляване на въздействието, насочени към все по-голяма интеграция на устойчивостта в нашия бизнес модел, в съответствие с ангажимента на Lavazza Group да се придържа към целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално цел № 12 (отговорно потребление и производство ) и цел № 13 (борба с климатичните промени).

Наскоро решихме да увеличим този ангажимент на фона на влошаващото се извънредно климатично положение. Трябва да се отбележи, че кафето е земеделска култура, която расте в някои части на планетата, които са най-застрашени от климатичните промени, което води до сътресения със значителен, пряк ефект за производителите на кафе и техните семейства, както и за производството на кафе, неговата производителност и качество.

Защо Lavazza избра да компенсира проекти извън Европа?

Повечето от компенсиращите проекти, които съществуват днес, се изпълняват в развиващите се страни. Социалните ползи от тези проекти имат значително положително въздействие за общностите, в които ги осъществяваме. Открийте нашите проекти на www.lavazzagroup.com

Как се генерира въглероден кредит? Как се валидира?

Проектите за компенсация целят намаляване или улавяне на въглеродни емисии. За всеки намален или уловен тон въглероден диоксид се дава един въглероден кредит. Изчисляването на генерираните кредити се потвърждава и удостоверява по международно признати стандарти и методи. След този процес на проверка въглеродните кредити се пускат на пазара и се проследяват в международни електронни въглеродни регистри. След като веднъж са използвани за компенсация, кредитите се анулират („изтеглят“), за да се избегне възможността да се използват повторно. Следователно всички компенсационни дейности са проследими и публично достъпни.

Lavazza компенсира ли емисиите на CO₂ от всички свои продукти за еднократна употреба?

Това са първите продукти на компанията, чиито въглеродни емисии са напълно компенсирани. Компенсацията се прилага за емисии през целия жизнен цикъл на продукта – от отглежданеот на кафето до края на цикъла, през всички фази на транспортиране, употреба и изхвърляне.

Това е една от първите цели, които следва да намалят и компенсират всички емисии в цялата верига на доставки – от началото до края на всички дейности, които се намират под прекия контрол на Lavazza. Освен това, по отношение на емисиите, които са под прекия контрол на Lavazza, от 2020 г. насам компанията е намалила и компенсирала собствените си емисии на корпоативно ниво (заводи за производство, офиси). 

*Забележка: Lavazza не е свързана, одобрена или спонсорирана от Nespresso