JOLIE

macchina-jolie-header-d

Съдействие

За техническа помощ, свързана с модела Lavazza A Modo Mio Jolie, се свържете с нашата услуга за обслужване на клиенти Lavazza A Modo Mio.

Имейл info@lavazzamodomio.it
Телефон 011/3020300
Работно време Понеделник - Петък 8:00 - 20:00
Събота 8:00 - 16:00

Съвети за потребителите

 • Използвайте само със съвместими капсули.
 • Не поставяйте повече от една капсула едновременно.

Употреба за първи път

 • Повдигнете и свалете капака, след което извадете резервоара за вода.
 • Изплакнете резервоара.
 • Напълнете резервоара за вода до ниво МАКС, като използвате само прясна, негазирана питейна вода. Поставете резервоара обратно.
 • Поставете захранващия кабел в позиция, която най-добре отговаря на Вашите нужди.
 • Включете захранващия кабел в контакта.
 • Натиснете бутона за включване/кафе, за да включите машината.
 • Машината ще стартира цикъла на загряване. Бутонът за включване/кафе ще започне да мига в бяла светлина.
 • Машината е готова, когато светлината на бутона за включване/кафе стане постоянна.
 • Когато стартирате машината за първи път, поставете контейнер под отвора за кафе и оставете да 0,5 литра вода да изтече, без да използвате капсула.

Отстраняване на котлен камък


Инструкции за премахване на котления камък за модела Lavazza A Modo Mio Jolie.

Образуването на котлен камък е нормално явление при използване на машината. Отстраняването му е необходимо на всеки 3-4 месеца използване на машината или когато забележите намален дебит на водата и/или че извлеченто кафе е студено. За премахване на котления камък използвайте нетоксичните и/или невредните продукти за премахване на котелен камък за кафе машини, които обикновено се предлагат в търговската мрежа. Не пийте разтвора за отстраняване на котления камък или течностите, преминаващи през машината, докато цикълът не приключи. Никога не използвайте оцет като средство за отстраняване на котления камък.

Някои кратки инструкции за правилно отстраняване на котлен камък

 • - Извадете и изпразнете резервоара за вода.
 • - Напълнете резервоара с разтвор от продукта за отстраняване на котления камък и вода, смесени както е посочено върху опаковката на продукта. Поставете резервоара обратно.
 • - Включете машината и поставете контейнер под отвора.
 • Натиснете бутона за включване/кафе и оставете да изтекат 2 чаши вода (около 150 мл всяка).
 • Оставете продукта за отстраняване на котлен камък да подейства за 15-20 минути.
 • Включете машината, като натиснете главния ключ и бутона за готовност и следвайте инструкциите, описани в стъпки 4 - 5.
 • Повторете инструкциите, описани в стъпка 6, докато резервоарът за вода е напълно изпразнен.
 • Извадете резервоара и го изплакнете с прясна питейна вода. Напълнете го догоре.
 • - Натиснете бутона за включване/кафе, за да включите машината. Поставете подходящ контейнер под чучура. Натиснете бутона за включване/кафе и оставете цялата течност в резервоара да изтече.
 • След като водата свърши, напълнете резервоара отново и повторете процедурата, описана в стъпка 9. Процесът по премахване на котлен камък ще бъде завършен в края на цикъла.

Допълнителни функции

 • За да спести енергия, устройството автоматично ще премине в режим на готовност след 9 минути неактивност.
 • Това състояние се показва чрез изключване на бутона. Машината може да бъде активирана отново чрез натискане на бутона.