КАФЕ МАШИНИ LAVAZZA - ЧЗВ
 • Какви инструкции трябва да следвам, когато използвам уреда?

  <p>- Използвайте само Lavazza A Modo Mio или съвместими капсули.</p> <p>- Винаги поставяйте машината върху плоска, равна повърхност.</p> <p>- За пълнене на резервоара за вода използвайте само студена вода - никога мляко или други течности.</p> <p>- Уредът и аксесоарите може да прегреят по време на работа. Използвайте само определения лост и оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение.<br> </p>
 • Какво да направя, когато включа кафе машината за първи път?

  <p>- Извадете и изплакнете резервоара за вода.</p> <p>- Напълнете резервоара за вода до ниво МАКС, като използвате само прясна, негазирана питейна вода.</p> <p>- Поставете резервоара обратно.</p> <p>- Включете захранващия кабел в контакта.</p> <p>- Натиснете бутона за включване/кафе, за да включите машината.</p> <p>- Изчакайте, докато машината приключи цикъла на загряване. Машината е готова, когато бутонът за включване/кафе светне с постоянна светлина.</p> <p>- Преди да приготвите кафе, пуснете поне 0,5 литра вода през уреда, без капсули в машината.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Сега сте готови да опитате своите блендове, като използвате съответните капсули. Насладете се на своето кафе!</p>
 • Какви са най-често срещаните грешки? Какво не трябва да правя?

  <p>- Не позволявайте захранващия кабел да е в контакт с горещите части на уреда.</p> <p>- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.</p> <p>- Не потапяйте уреда във вода или други течности.</p> <p>- Не надвишавайте максималния обем на пълнене, указан на уреда.</p> <p>- Не използвайте уреда, ако резервоарът за вода не е пълен.</p> <p>- Не използвайте една капсула повече от веднъж.</p> <p>- Не използвайте уреда на открито.</p> <p>- Не поставяйте пръстите си или други предмети в отделението за капсули.</p>
 • Какво представлява премахването на котлен камък, защо и колко често трябва да го правя?

  <p>Образуването на котлен камък е нормално явление при използване на Вашата кафе машина и с времето води до намален дебит на вода или студено кафе. Поради тази причина ще трябва да отстранявате котления камък веднъж на около всеки три месеца.</p> <p>За да изпълните процеса, използвайте нетоксичните и/или невредните продукти за премахване на котелен камък за кафе машини, които обикновено се предлагат в търговската мрежа.</p> <p>Не пийте разтвора за отстраняване на котления камък или течностите, преминаващи през машината, докато цикълът не приключи.</p> <p>Никога не използвайте оцет като средство за отстраняване на котления камък.<br> </p>
 • Как да отстраня котления камък?

  <p>- Извадете и изпразнете резервоара за вода.</p> <p>- Напълнете резервоара с разтвор от продукта за отстраняване на котления камък и вода, смесени както е посочено върху опаковката на продукта. Поставете резервоара обратно.</p> <p>- Включете машината и поставете контейнер под отвора.</p> <p>- Натиснете бутона за включване/кафе и оставете да изтекат 2 чаши вода (около 150 мл всяка).</p> <p>- Оставете продукта за отстраняване на котлен камък да подейства за 15-20 минути.</p> <p>- Повторете процеса, докато резервоарът за вода е напълно празен.</p> <p>- Извадете резервоара и го изплакнете с прясна питейна вода. Напълнете го догоре.</p> <p>- Натиснете бутона за включване/кафе, за да включите машината. Поставете подходящ контейнер под чучура. Натиснете бутона за включване/кафе и оставете цялата течност в резервоара да изтече.</p> <p>- След като водата свърши, напълнете резервоара отново и повторете процедурата, описана в предишната стъпка. Процесът по премахване на котлен камък ще бъде завършен в края на цикъла.</p>
 • Lavazza BLUE

  <p>Тел. + 39 011 22.77.000</p> <p>Ел.поща:&nbsp;<a href="mailto:info@lavazzablue.it">info@lavazzablue.it</a></p>