Бисквитките

 

В съответствие с изискванията, описани в Разпоредби 229/2014 на Garante per la Protezione Dati Personali (Италианската служба за защита на данните), съгласно член 13 от Кодекса за защита на данните на Италия, с настоящото LUIGI LAVAZZA S.p.A., със седалище via Bologna 32, 10152 Turin, Италия, заявява, че разглежданият уебсайт използва „бисквитки“.
Бисквитките са кратки текстови низове, които се изтеглят автоматично на компютъра или устройството на потребителя всеки път, когато той посети уебсайта; това означава, че изборите, които потребителят прави, могат да бъдат проследени при всяко следващо посещение, така че да се предложи ефективно и целенасочено изживяване при браузване. В зависимост от своята функция и цел на употреба бисквитките могат да бъдат разделени на технически, бисквитки за профилиране и бисквитки на трети страни. 
При разглеждане на този уебсайт потребителят може да получава бисквитки, изпратени директно от уебсайта и управлявани от LUIGI LAVAZZA S.p.A., както и бисквитки, изпратени от различни уебсайтове или уебсървъри, управлявани от трети лица (бисквитки на трети страни).

Бисквитки, управлявани от LUIGI LAVAZZA S.p.A.

 

Всички бисквитки, описани в този раздел, се изпращат автоматично от уебсайта и се управляват пряко от 
LUIGI LAVAZZA S.p.A в качеството на администратор на данни, в лицето на законен представител по настоящем.
Те се използват с електронни медии за целите, посочени във връзка с всяка от тях.
Бисквитките могат да бъдат разкривани на трети страни.
Техническите бисквитки се използват без да е необходимо съгласието на потребителя, но могат да бъдат деактивирани. Съгласието на потребителя, което е по негово желание, е необходимо за бисквитките за профилиране. 
По всяко време потребителят, съгласно член 7 от Законодателен указ №196/2003 и след подаването на молба, изпратена чрез електронна поща на info@lavazza.it, може да получи потвърждение, че въпросните данни наистина се обработват, да разбере целите на обработката, указания за произхода на данните, приложената логика на обработка, всичката горепосочена информация, както и: 

- актуализации, корекции и при заявен интерес, допълнения към данните;

- изтриване, преобразуване в анонимизирана форма или блокиране на данни, които са обработвани незаконосъобразно.

С изпращането на запитване до посочения по-горе имейл адрес потребителите могат да възразят по всяко време срещу по-нататъшната обработка на своите данни за целите на профилирането.

Технически бисквитки и обобщена статистика

 

Това са бисквитки, които са незаменими за правилната работа на уебсайта и за подобряването на неговата функционалност и производителност. Този тип бисквитка се използва и за съхраняване на решението на потребителя относно използването на бисквитки на уебсайта. 
Техническите бисквитки не се използват с никаква друга цел и се управляват пряко от Lavazza.
Бисквитките за изпълнение или аналитични бисквитки също принадлежат към тази категория. Това са бисквитки, които събират информация, в обобщена и анонимна форма, за броя на потребителите и тяхното използване на сайта (например информация кои страници или части от страници са най-често разглеждани и от кои страници получавате съобщения за неизправности).
Тази категория включва също функционални бисквитки, които позволяват на потребителя да разглежда уебсайта според набор от избрани критерии (напр. език, текстови знаци, тип на браузъра), с цел подобряване на предоставената услуга. 

Всички тези бисквитки са активирани автоматично. Въпреки това, ако все пак желаете да ги деактивирате, вижте параграфа „Как се управляват бисквитките“. 

Бисквитки за профилиране

 

Lavazza използва бисквитки за профилиране, които сортират изборите, направени от потребителите, докато разглеждат уебсайта, за да предоставя таргетирани услуги или рекламно съдържание, да показва съдържание и да предлага търговски инициативи въз основа на разделите от нашите уебсайтове, за които е установено, че са най-подходящи за потребителите и техните интереси.
Използването на бисквитки за профилиране изисква получаване на информирано съгласие от потребителите съгласно член 23 от Законодателен указ №196/2003. Съгласието се получава чрез банер, който потребители виждат при първото си посещение на уебсайтовете на Lavazza, както се изисква в разпоредбите на Италианската служба за защита на данните (№229/2014). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез деактивиране на бисквитките, описано в следващия раздел „Как се управляват бисквитките.“ 

Бисквитките за профилиране се управляват директно от Lavazza.

Бисквитки на трети страни

 

Lavazza може да използва бисквитки от външни уебсайтове (т. нар. бисквитки на трети страни) с цел предоставяне на таргетирани услуги или рекламно съдържание; тези бисквитки не се управляват пряко от Lavazza, но се инсталират чрез уебсайта на Lavazza от компании – трети страни, занимаващи се с онлайн профилиране.
Използването на такива бисквитки изисква получаването на предварително и информирано съгласие на потребителя по описания в предходния параграф начин.
За да получите необходимата информация и да решите дали да разрешите инсталацията и използването им, кликнете на следните връзки:

Списък с услуги на трети страни
Google
Criteo
Facebook
Twitter
Ако желаете да оттеглите вече предоставено съгласие, се запознайте с раздела „Как се управляват бисквитките.“

Как се управляват бисквитките

 

Процедурите за управление на бисквитките се различават в зависимост от използвания браузър; потребителят може да управлява предпочитанията си за бисквитки директно в собствения си браузър и да предотвратява инсталирането им от трети лица, например. Бисквитките, които са инсталирани преди, включително тези, в които би могло да се съдържа съгласието за инсталиране на бисквитки от този уебсайт, могат също да бъдат премахнати чрез настройките на браузъра. Важно е да се отбележи, че деактивирането на всички бисквитки може да попречи на правилното функциониране на този уебсайт.

Ако потребителите не знаят типа и версията на използвания браузър, могат да кликнат върху менюто „Помощ“ в горния край на прозореца на браузъра и да открият там нужната информация.

Ако са наясно какъв е браузърът им, потребителите могат да кликнат върху използвания браузър, за да отворят страницата за управление на бисквитките.

Потребителят може да намери информация за това как да управлява бисквитките в браузъра си на следните адреси: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari и Microsoft Windows Explorer.
В случай че става дума за услуги, предоставяни от трети страни, потребителите могат да упражнят правото си да възразят срещу проследяване, като се позоват на Политиката за поверителност, чрез връзката за блокиране на бисквитки, ако такава изрично е предоставена, или след като се свържат директно с третата страна.

Тази Политика за бисквитки може да бъде изменяна във времето, например ако влязат в сила нови разпоредби за сектора, при актуализиране на услугите или при предоставяне на нови услуги, или в следствие на последващи технологични иновации. Следователно потребителят се приканва да проверява настоящия текст периодично.