Политика за поверителност

1) АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna, 32 - Torino - Италия 

 

2) ЛИЧНИ ДАННИ

Lavazza ще обработва само следните категории лични данни:

-    Самоличност (данните включват собствено име, бащино име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор)
-    Данни за контакт (адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка)
-    Данни за географското местоположение и/или данни за сърфиране в интернет, обработени чрез използване на „бисквитки“, инсталирани на Вашия компютър или мобилно устройство (за допълнителна информация, моля, вижте Политиката за „бисквитки“)
-    Банкови данни, използвани за целите на търговското взаимоотношение (това включва банкова сметка и данни за разплащателни карти);
-    Данни за транзакции - те включват данни за плащания към и от Вас, и други данни за продуктите и услугите, които сте закупили от нас

 

3) ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

·      Входни данни за сайта: регистрация на сайта чрез създаване на потребителски профил или чрез профил в социална мрежа.   

·      Активиране и обработка на заявките за покупки, договорните и търговски отношения и свързаните с тях дейности    

·        Маркетинг - изпращане на информационни и промоционални материали, свързани с продуктите на Lavazza Group    

·      Участие в томболи, конкурси или анкети 

·      Дейности по профилиране

Извършване на пазарен анализ и обработка на данни за статистически цели, както и анализ или прогнозиране с цел предлагане на продукти и услуги, все по-подходящи за интересите на клиентите, както и разработване на персонализирани промоции и търговска комуникация. 

4) СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Личните данни няма да бъдат разкривани на трети лица, с изключение на други фирми, принадлежащи към Lavazza Group в Италия и/или чужбина. Лични данни могат да бъдат разкривани и на първични компании - трети страни (бизнес партньори и доставчици на услуги), ако и както са законосъобразно инструктирани от Lavazza, в качеството им на обработващи данни, с оглед извършване на функционални дейности за постигане на целите, посочени по-горе. Списъкът с обработващите данни ще се актуализира постоянно и ще бъде на Ваше разположение, като се свържете с администратора на данни на адресите, посочени по-долу    
    

 

5) ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

Достъп, актуализиране, интегриране, коригиране, изтриване на данни, блокиране на искане, несъгласие с процеса; искане за преносимост на данните, предложение за жалба до органите

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ    

За цялата информация, свързана с политиката за защита на данните на Lavazza, кликнете тук    

 

LAVAZZA COFFEE (UK) LIMITED

LUIGI LAVAZZA S.p.A.

Via Bologna, 32

10152 Торино (TO)

5th Floor, The Charter Building, Vine Street,

P.I. IT00470550013

Uxbridge, Middlesex UB8 1JG                          

Имейл: PrivacyDPO@lavazza.com