Етичен кодекс
Открийте ценностите, движещи нашия начин на правене на бизнес.
Стремеж към съвършенство
Стремим се да бъдем считани за хора, чиято любов към работата ни позволява да постигаме отлично качество във всичко, което правим.
Отборен дух
Въпреки че индивидуалният опит е от съществено значение, най-добрите резултати се постигат чрез съвместна работа. С това убеждение сме винаги готови за сътрудничество:
Благодарност
Отнасяме се с активна благодарност към тези, помогнали ни да постигаме целите си, като винаги оценяваме техния принос и основаваме взаимоотношенията си на взаимния растеж.
Прозрачност
Най-добрите решения се намират чрез открит диалог и обмен. Затова вярваме, че ясната комуникация е от решаващо значение. Поемаме ангажимента да бъдем честни, отворени и достъпни събеседници, за да насърчаваме и поддържаме работна среда, основана на взаимно доверие.
Почтеност
Преследваме целите си с честност и отговорност. При никакви обстоятелства извинението, че дадени действия са предприети в интерес на групата, не може да послужи за оправдание за поведения, нарушаващи законодателството или нормативните разпоредби, както и за поведения, които като цяло противоречат на честното и сериозно отношение.
Предвидливост
Изборите, които правим днес, ще се отразят на нашето бъдеще и на идните поколения.
Това е съзнанието, че е необходимо постигане на баланс между краткосрочните и дългосрочни нужди. Затова винаги ще полагаме всички необходими усилия за отговорност към бъдещето и обща рамка за екологична и социална устойчивост с оглед на трайното наследство.
Изискваме от нашите доставчици да приемат етичния кодекс като неразделна част от договорните ни отношения, и да се ангажират да спазват съдържащите се в него правила, като в противен случай договорът ще бъде прекратен. Обръщаме специално внимание на веригите за доставки, като очакванията ни към търговските партньори са формулирани в Кодекса за поведение на доставчиците.

Ръководните ценности във взаимоотношенията на Lavazza и нейните доставчици, са очертани в Кодекса за поведение на доставчиците: стремеж към съвършенство, етично коректно поведение, благодарност, уважение към човешките и трудовите права, предвидливост и прозрачност.
ИЗТЕГЛЕТЕ КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ