2012
Докладът за устойчивостта представя конкретните резултати. Lavazza продължава да работи за намаляване на въздействието върху околната среда на всяко ниво в производствения процес.
2012
Иновации

Оценка
Преди няколко години компанията се зае с оценка на екологичното въздействие на някои от основните й продукти. За целта се използва методологичен подход – Оценка на жизнения цикъл (LCA) – за проверка на суровините, методите на преработка в страните на произход на кафето и в производствените цехове в Италия, пакетирането, кафе машините, транспорта на суровини и готовите продукти, както и изхвърлянето на използваните продукти.

Продукт

Докладът за устойчивост е представен за първи път през 2012 г. Компанията отчете постигнатите резултати с ангажимента си за устойчивост и изяви решимост да продължи да работи по този път.

Комуникация

Проектът на Lavazza ¡Tierra! включва Бразилия, Индия, Перу и Танзания, като в него участват все повече земеделски производители. Във фотографската история, разказана от емоционалните и богати на смисъл снимки на Стив МакКъри, всяко изображение представя живота без филтър.

Продължете пътуването
2015