2004
Това е ангажимент, на който нашата компания винаги е държала. Обещаваме да поддържаме и подновяваме работата по проекти за социална отговорност, които семейството на Lavazza винаги е подкрепяло.
2004
Иновации

Фондация Giuseppe и Pericle Lavazza – НПО с мисия за подобряване на условията на живот в държавите производителки на кафе, е основана през 2004 г.

Продукт

Проектът ¡Tierra! бленд, основа на ангажимента ни за устойчивост, започна през 2004 г. и продължава и днес. Чрез тази важна инициатива Lavazza постепенно подобрява условията на живот на над 3000 земеделски стопани в осем държави, като насърчава икономическия растеж, повишава стандарта им на живот и въвежда нови и по-устойчиви и печеливши селскостопански техники.

Комуникация

Стив Маккъри създаде фотографски репортаж по проекта ¡Tierra!, инициатива за устойчивост и насърчаване на социалното развитие и икономическия растеж на малките общности. Тя стартира в Хондурас, Колумбия и Перу, като сега се разпростира в шест държави.

Продължете пътуването
2012