ИПИД – Институт по приложни изкуства и дизайн
Историческата сграда на ъгъла на улица „Болоня“ и улица „Пиза“ помещава седалището на ИПИД, Италианския университет за дизайн, с 700 студента и над 100 преподавателя. Сградата предлага около 3000 м2 за образователни дейности, изложби, събития, конференции и специални лекции. Класните стаи се отварят към система от тераси с изглед към улица Пиза, като така оползотворяват преди това неизползвани части от сградите. В новия комплекс ИПИД разполага с образователни класни стаи и най-съвременни компютърни лаборатории, голяма лекционна зала, зона за почивка и релаксация, наричана „Къщата на ИПИД“, както и други пространства за обучение и споделяне.
Проектът за реконструкция съхранява фукциите, станали интегрални за сградата с течение на времето, както и външния дизайн, като запазва връзката между сградата и околната градска среда.
Обновяването е съобразено с условията на местната служба за запазване на архитектурното и ландшафтно наследство, свързани с възстановяването на комплекс с историческа и културна стойност. Гипсовите и декоративните елементи са възстановени в първоначалния им цвят, а верандите на първия и втория етаж са запазени чрез поставяне на нови, красиво оформени рамки, идентични с оригиналните. На първия етаж има свързващо пространство между централната част на сградата и кулата на улица „Анкона“ с остъклена фасада – симетрично ехо на съществуващата структура на същия етаж.