Аврора се променя.
Nuvola е името, избрано за подкрепяния от Lavazza проект за реконструкция, съвместно с градската управа на Торино, на мястото на бившия ТЕЦ Енел в район Аурора, една изначалноиндустриална, занаятчийска и жилищна област.
Центърът за корпоративно управление на Lavazza
Всички офиси на едно място: с изграждането на новия център за корпоративно управление Lavazza обедини 600 служители, първоначално разпръснати на четири различни места в града.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Историческите сгради
Nuvola придава нов, усъвършенстван облик на индустриалното наследство на град Торино. Сегашното място на центъра за корпоративно управление на Lavazza е било дом на високопоставени италиански компании, включително Società Elettrica Alta Italia, Sip и Enel. Lavazza си сътрудничи с градската управа, за да обнови и прекласифицира сградите – част от историческо-архитектурен комплекс.
ИПИД – Институт по приложни изкуства и дизайн
Прекласифицирането се реализира на материално и културно ниво. Новата централа на Института по приложни изкуства и дизайн разполага с 2600 кв.м. за образователни дейности, изложби и конференции.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
La Centrale – Зона за събития на Lavazza
Събития, концерти, временни изложби: бившата енергийна централа на Енел е превърната в гъвкава среда за до 1000 души.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Градината-площад
Зелен оазис в сърцето на Nuvola: фонтани, дървета, пейки, големи зелени площи и нова пешеходна връзка между улиците Анкона и Болоня.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Археологическият обект
Исторически обект: 1600 кв.м. за запазване и укрепване на останките от ранна християнска базилика и некропол, разкрити при разкопки за построяването на офис сградата.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ