НАЗАД
6 минути


Lavazza Group: 2016 г., рекордна година

16-05-2017 • Корпоративни

 

Lavérune, 16 май 2017 г. – След одобряване на финансовите отчети и консолидираните отчети от Съвета на директорите Lavazza Group представи годишния доклад на 31 декември 2016 г.

 

 

Консолидираните приходи, в съответствие с общоприетите италиански счетоводни принципи, включително 10-месечния принос от Carte Noire, възлизат на 1,9 млрд. евро - с 29% повече от предходната година. Това увеличение се дължи на органичен растеж от 4%, значително по-висок от средния за пазара ръст от 2%. От значение са също така придобиванията през последните две години: освен Merrild в Дания и Lavazza в Австралия, към Lavazza Group се присъедини и Carte Noire.

Наблюдава се и значителен ръст на външните пазари от 60,3% от оборота (52,8% през 2015 г.), благодарение на приноса на Франция. След придобиването на Carte Noire държавата, в която се състои и първата международна експанзия на Lavazza през 1982 г., сега е втората по големина след Италия с 500 служители и оборот, който към момента (2016 г.) представлява 20% от общите приходи на групата.

 

 

„2016-та беше извънредна година за Lavazza. С придобиването на Carte Noire стартирахме Международната стратегия за развитие на групата, насочена към укрепване на нашата независимост и конкурентоспособност на глобално ниво“, казва Антонио Баравал, изпълнителен директор на Lavazza. „Резултатите потвърждават общия успех на интеграцията на двете компании вследствие на общите ни ценности – от стремежа към високи постижения до силната комплементарност на пазара на дребно и потреблението извън дома. През 2017 г. искаме да продължим усилията си за пълна интеграция и така да станем един от най-важните играчи в света на кафето, запазвайки репутацията си на първокласен италиански производител. С повишения капацитет на пазара за органичен растеж се надяваме да постигнем оборот от 2,2 млрд. евро през 2020 г.“.

 

 

Оперативните приходи (EBIT) възлизат на 61,7 млн. евро, увеличение от 34,1% в сравнение с 46 млн. евро през предходната година. По отношение на процентното отражение върху продажбите, маржът остава сходен на този от предходната година. Със същия EBIT параметър за 2016 г., ръстът в сравнение с предходната година е 54%.

 

 

Печалбите за 2016 г. възлизат на 82,2 млн. евро, които не могат да се сравнят с резултата за 2015 г., когато капиталовите печалби от продажбата на дяловото участие в Keurig Green Mountain възлизат на 822,8 млн. евро.

 

 

Нетната финансова позиция на компанията възлиза на 687,5 млн. евро (1351 млн. евро през 2015 г.).

 

 

Lavazza запазва лидерската си позиция на италианския пазар, като увеличава дяла си до 41%, въпреки че консумацията на кафе намалява за трета поредна година. Новата продуктова гама и ясната стратегия за продуктово сегментиране за различните видове клиенти дават възможност за разгръщане на важни нововъведения според текущите тенденции, както в Италия, така и в целия свят.

 

 

С придобиването на Carte Noire френският завод за производство стана част от индустриалната система на Lavazza Group. Заводът се присъедини към Settimo Torinese и Gattinara в Италия като един от главните производствени центрове на Lavazza Group. Извършената инвестиция от 16 млн. евро за преструктуриране на целия завод го модернизира и подготви за бъдещото развитие на високотехнологичните производствени процеси.

 

 

„Като компания ние обичаме да говорим за своето „наследство“, но имаме и визия за бъдещето и стремеж за върхови постижения. С този подход успяхме да инкорпорираме Carte Noire и Merrild за рекордно време“, казва Марко Лаваца, вицепрезидент на Lavazza. „Видяхме в придобиването възможност за взаимно обогатяване и допълване, с нови перспективи и споделен път в областта на иновациите и технологичното развитие. Инвестирахме в хора и процеси, за да постигнем бърза, ефективна и задоволяваща потребностите на всеки интеграция.“

 

 

ИЗТЕГЛЯНЕ
ИЗТЕГЛЯНЕ
PDF DOC JPG