Пакетиране
Непрекъснато търсим ефективни, екологично чисти материали и решения за защита на качеството и околната среда.


Кафето е деликатен продукт, чувствителен към светлина, въздух, топлина и влага. Опаковката е съществен фактор за дългосрочното запазване на качеството и гарантиране на безопасността на храните. Нашият отдел за изследователска и развойна дейност постоянно се ангажира с разработването на нови решения, които съчетават гаранция за продукта, иновация и екологичност.

Нашите експерти се съсредоточават върху влиянието върху околната среда. LCA (оценката на жизнения цикъл) е приета като технически/научен инструмент за оценка на екологичните показатели на материалите, използвани за пакетиране по цялата верига на доставки. Целта е да се подобрят от екологична гледна точка със съдействието на различни доставчици. Отделът има и лаборатория за изпитване на материали, оборудвана с най-модерните технологии в областта на опаковането.