Майстор-готвачите

Сътрудничим си с най-добрите: известните, многократно награждавани майстор-готвачи и новоизгряващите звезди на кулинарията, като даваме простор на техните умения и усет. Lavazza разпознава безграничния творчески дух и го подкрепя
по целия свят.

Целта от самото начало е да се покаже изключителната природа на кафето и неговите възможности: кафеен хайвер, Cappuccino Nitro и първото твърдо кафе в историята, създадени от Coffee Design благодарение на сътрудничеството на Учебния център с най-добрите майстор-готвачи.