Съвършенство с нулево въздействие върху CO₂

Нашите капсули кафе не биха могли да са съвсем съвършени, без да се погрижим за околната среда и техния въглероден отпечатък. Ето защо продуктите ни се произвеждат с нулево въздействие върху CO₂. Това вече е истинско съвършенство.

Съвършенство с нулево въздействие върху CO₂ 

От днес всички капсули Lavazza Firma и Blue са CO₂-неутрални. Обичайното уникално кафе Lavazza с всички аромати и вкусове на нашите блендове, сега в първокласни капсули с нулево въздействие върху CO₂.

Новите CO₂-неутрални капсули Lavazza 

Нашият подход към въглероден неутралитет започва с намаляване на емисиите по цялата верига на Lavazza за създаване на стойност. През 2020 г. започнахме да прилагаме плана си чрез неутрализиране на преките емисии и постигане на пълна компенсация на емисиите на CO₂.
Това е част от нашия по-голям ангажимент към устойчивост, наречен Blend for Better. Той обхваща много проекти, следващи целите за устойчиво развитие на ООН за 2030 г. в 4 ключови области: грижа за околната среда, изграждане на благоприятен цикъл, създаване на възможности и образование за промяна.

ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ

Какво конкретно значи това?    

Подходът ни към въглеродна неутралност започва с намаляване на емисиите. Тъй като сме наясно, че не всички емисии могат да бъдат намалени наведнъж, Lavazza използва въглеродно компенсиране на остатъчните емисии, като подкрепя различни проекти. Компенсираме годишните си въглеродни емисии по отношение на обемите на продадени капсули Lavazza Firma и Blue. За 2021 г. компенсацията се равнява на:

 318 390 659 км с автомобил
318 390 659 км с автомобил

Среден разход при транспорт в лек автомобил. Средната стойност взема предвид двигателите с вътрешно горене и електрическите автомобили, различните класове и размери на автомобилите и видовете гориво. За електрически автомобили се взема предвид само автомобил със среден размер.

 183 671 пътувания Париж–Ню Йорк на пътник
183 671 пътувания Париж–Ню Йорк на пътник

Пътуване от 5849,32 км със самолет на дълги разстояния. 80% заетост.

  Произведени са 30 479 693 пакета хартия
Произведени са 30 479 693 пакета хартия

За стандартен пакет хартия се считат 500 листа формат А4. Грамаж 75 г/м2, лека хартия с покритие, опаковката не се взема предвид.

Жизнен цикъл на продуктите      

Въведените дейности за компенсация на емисиите на CO₂ при производството на капсулите Lavazza Firma и Blue обхващат целия жизнен цикъл на продукта – от отглеждането на кафе до края на живота на продукта, през всички етапи на производство, транспорт и унищожаване на отпадъците.

<p>1. Доставка на кафе    </p>

1. Доставка на кафе    

Компенсираме всички емисии, свързани с количеството кафе, произведено и преработено на всеки етап от веригата на доставки.

<p>2. Пакетиране      </p>

2. Пакетиране      

Компенсираме емисиите, свързани с всички фази на производство на опаковки.

<p>3.&nbsp;Производство</p>

3. Производство

Компенсираме всички емисии, свързани с производствените процеси, чрез които зеленото кафе е преобразувано в капсули.

<p>4. Дистрибуция    </p>

4. Дистрибуция    

Компенсираме емисиите, свързани с разпространението на крайния продукт от производственото предприятие до всички центрове за дистрибуция.

<p>5. Потребление</p>

5. Потребление

Компенсираме емисиите, свързани с потреблението на крайния продукт (напр. консумираната енергия от кафе машините).

<p>6. Край на живота    </p>

6. Край на живота    

Компенсираме емисиите, свързани с всички стъпки, при които се унищожава крайният продукт (напр. опаковане и унищожаване на кафе според специфичната нормативна и оперативна рамка на всяка държава).

Към постигане на CO₂-неутралност    

Lavazza е сред водещите в земеделската и хранително-вкусовата промишленост в света. Ето защо производството на кафе с най-добро качество е само част от мисията ни, защото това не би представлявало нищо, ако не се съобразяваме с начина, по който го правим.
Ангажиментът ни е да направим най-доброто, което можем, за да използваме устойчиви ресурси, да осигуряваме честен труд на производителите на кафе и, разбира се, да намалим емисиите на CO₂ в нашата верига на доставки. Да направим това заедно.

КАК РАБОТИМ 

За нас устойчивостта е споделена отговорност, основана на непрекъснато развитие 

<p style="color:white; text-align:center">Lavazza</p> +

Lavazza

Вярваме, че здравословната околна среда е всеобщо право и споделена отговорност.

Работим за създаване на промяна към по-добро по цялата верига на доставки.

Инвестираме в иновации, за да оставим един по-добър свят на бъдещите поколения.

Обичаме Земята и се борим всеотдайно за подобряване на бъдещето ѝ.

Посвещаваме се всеки ден в намаляването на въздействието върху климата и в насърчаването на кръгова икономика.

<p style="color:white">Опазване на климата</p> +

Опазване на климата

Много от човешките дейности способстват за увеличаване на концентрацията на парникови газове в атмосферата, което от своя страна довежда до глобалното изменение на климата. Ефектите от това могат да се усетят и върху плантациите за кафе, което води до загуба на биоразнообразие, спад в производителността и качеството и негативни последици за условията на живот на производителите.

Целта на Lavazza е да допринесе в борбата срещу изменението на климата, като намали въглеродните емисии, генерирани по цялата верига на създаване на стойност в групата до 2030 г.

<p style="color:white">Екологична устойчивост при източника<p> +

Екологична устойчивост при източника

В своя опит в областта повече от 125 години, Lavazza научи да фокусира своите инициативи върху източника на кафе, местата, където знае, че може да окаже значително и дългосрочно въздействие, като се ангажира и подкрепя общностите, произвеждащи кафе.

Чрез фондация „Lavazza“, Lavazza играе активна роля в проекти за устойчиво развитие, които помагат на производителите на кафе да усвоят най-подходящите селскостопански техники с цел да отговарят ефективно на въздействията на изменението на климата и насърчават добри практики за опазване на райони с висока природна стойност.

<p style="color:white">Съзнателна устойчивост<p> +

Съзнателна устойчивост

Целта на Lavazza е да гарантира кафе с максимално добро качество и с минимално възможно въздействие върху околната среда. Това попада в обхвата на научноизследователската и развойна дейност вследствие на експериментирането и прилагането на най-иновативните техники от най-ранните етапи на проектиране на опаковки, кафе машини и модели на производство.

Освен това съзнателният стремеж към устойчивост следва принципите на кръговата икономика за предотвратяване на отпадъци и намаляване въздействието върху околната среда, повишавайки ефективността и намалявайки емисиите и създаването на отпадъци през целия жизнен цикъл на продукта. Вдъхновен от природата, подходът „дизайн с цел кръговост“, възприет от Lavazza, си поставя за цел оптимизирано използване на ресурсите, предпочитание към възобновяемите и рециклираните такива и извличане на стойност от продуктите в края на живота им чрез повторна употреба, рециклиране и компостиране.

<p style="color:white">Отговорно използване на ресурсите</p> +

Отговорно използване на ресурсите

Една верига на доставки – сложна и широкообхватна като тази на кафето, изисква подробна стратегия, насочена към намаляване на въздействието върху околната среда, включително чрез отговорно използване на природните ресурси, от производството до потреблението. Поради тази причина Lavazza приема протоколи с цел постигане на максимална енергийна ефективност и устойчиво управление на водата и отпадъците.