1 000 дни за усмивка
Малки жестове, които могат да направят много.
Lavazza се стреми да промени съдбата на хиляди деца посредством проект срещу недохранването в Индия, включващ различни институции и асоциации.
Предизвикателството

Фондация Lavazza подкрепя „Спасете децата“ в борбата срещу недохранването в Индия с подхода „1 000 дни“.

От основно значение е навременната намеса в рамките на 270-те дни от бременността и първите 730 дни (две години) от живота на детето, тъй като недохранването и заболяванията, настъпили през този период, могат да навредят на психическото и физическо развитие.

Целите
Борба с недохранването с подхода „1 000 дни“.

Включване на гражданското общество в застъпнически дейности с институциите.

Насърчаване на приобщаващ достъп до здравни и хранителни услуги за майки и деца.
Отговорът

Чрез International Coffee Partners, фондация Lavazza подкрепя проект, който цели създаването на 21 организации на земеделски стопани и планове за спестяване и кредитиране.

Освен това допринася за създаването на 15 организации, в които производителите се обучават относно качеството на кафето и достъпа до пазара, като така получават инструменти за увеличаване на печалбите и подобряване на условията си на живот.