Кафето „учене чрез правене"
Lavazza подпомага производителите на кафе в Етиопия, за да се научат как да използват производствени и управленски техники, подходящи за конкретния им контекст, за да могат като краен резултат да постигнат съвместно развитие.
Предизвикателството

В Етиопия производителите на кафе са изправени пред много проблеми, свързани с ниските стандарти на живота в семейството, индивидуалното развитие на земеделската работа и устойчивото използване на природните ресурси.

Налице са и неефективност на пазара и недостиг на достъпни методи за съхранение.

Целите
Подобряване на производството и по-добро управление на стопанствата.

Достъп до ключови услуги и пазари.
Отговорът

Фондация Lavazza подкрепя проект „Полево земеделско училище“ (Farmer Field School) - експериментална методология, която позволява на земеделските стопани да научат как да подобрят производството на кафе и неговото качество по устойчив начин.

Фондацията също така подкрепя организациите на земеделските стопани с цел по-добър достъп до услуги и пазарен достъп.