Технологии, отвъд земята
Иновативността на Lavazza и опитът на фондация Carcafè се комбинират в услуга на вековната колумбийска традиция за подобряване, развитие и оптимизиране на култивирането на кафе в региона.
Предизвикателството

Мета е изолиран селски регион в Колумбия, пострадал през годините от насилието на войната и разпространението на незаконни култури.
В този район отглеждането на кафе е древна традиция, а производството на висококачествен краен продукт може да се превърне в двигател за възстановяването му.

Целите
Обучение на производители относно методите за отглеждане на кафе с фокус върху качеството и устойчивостта.

Подобряване на наличната инфраструктура за по-добро отглеждане на кафе.

Повишаване на конкурентоспособността на региона чрез осигуряване на по-добър достъп до технологии.
Отговорът

Фондация Lavazza, в сътрудничество с фондация Carcafè работят по проект за подкрепа на 100 производителя на кафе в региона Мета, които в продължение на две последователни години са получили сертификат на „Рейнфорест Алайънс“ (Rainforest Alliance). Техниките на отглеждане и рентабилността на продукта се подобряват.

Фондация Lavazza подкрепя и проект за подобряване на достъпа до технологии и интернет в отдалечените райони за отглеждане на кафе, създаден от организациите ALO и MAKAIA.