Растеж чрез знание
Сътрудничеството на COSPE и фондация Lavazza цели да подпомогне инвестициите на Еквадор в земеделските ресурси посредством съдействие на сдруженията и семействата - производители.
Предизвикателството

От 2007 г. Еквадор преживява период на относителен икономически ръст, съпроводен с намаляване на бедността.

2014 г. слага край на тази положителна тенденция поради срива в цените на петрола, намаляването на износа и забавянето на икономическия растеж на някои стратегически партньори.

Държавата все още е в криза, което води до ново нарастване на бедността и неравенството.

Целите
Укрепване на веригата за доставки на кафе в Еквадор, в провинциите Карчи и Имбабура.

Оптимизиране на фазите преди и след прибиране на реколтата, утвърждаване на асоциациите на производителите и внедряване на съоръжение за изпичане на малки обеми.

Увеличаване на доходите на семействата-производители - бенефициенти от продажбата на кафе с 20%.
Отговорът

Проектът, разработен от COSPE и подкрепен от фондация Lavazza, е част от по-широка рамка от дейности, наречена „Какао както трябва: укрепване на веригите за доставки на кафе и какао за продоволствена независимост в Еквадор“.

Проектът се фокусира върху три основни области: подобряване и стандартизация на производството, укрепване на асоциациите и маркетинга, и насърчаване на агро-екология и продоволствена независимост.