Рамо до рамо с младежите от гетата
Фондация Lavazza играе водеща роля за едно по-различно бъдеще за младите хора от най- необлагодетелстваните квартали, като си сътрудничи със „Спасете децата“.
Предизвикателството

Много тийнейджъри в Калкута живеят в гета или нездравословни градски райони, където липсват основни хигиенни и санитарни съоръжения.

Lavazza и „Спасете децата“ създават възможности за най-маргинализираните юноши от бедни райони, за да ги изведат от условията на малтретиране и експлоатация и да ги въведат в света на заетостта по устойчив начин.

Целите
Професионално обучение на 100 маргинализирани младежи от Калкута на възраст между 17 и 20 години.

Подпомагане на младежите бенефициенти да навлязат в света на труда.
Отговорът

Проектът ни позволи да достигнем до над 101 уязвими тийнейджъра и да им предложим 240 часа на обучение и последваща подкрепа за работа.

Освен това, през октомври 2017 г. Lavazza ангажира свои образователни кадри, за да обучи бенефициентите по проекта на основните техники, нужни им за да станат баристи, както и да придобият по-задълбочени познания за света на кафето.