Прераждане чрез кафето
Подобряване на местните постижения и възстановяване на надеждата за общностите в Гватемала.
В сътрудничество с Verdad y Vida.
Гватемала
Общността на Сан Лукас Чиакал
Предизвикателството

Общността в Сан Лукас Чиакал, Гватемала, наброява 130 семейства, включващи предимно жени, заети със селскостопански дейности и дърводелство.

В миналото по-голямата част от представителите на етноса маи поп'омчи са въвлечени във вътрешен конфликт, причинил много жертви и унищожаването на земите им.

Сега, тази общност, която се занимава със занаятчийско отглеждане на висококачествено кафе, има нужда от техническа подкрепа, обучение и помощ за подходящо реализиране на продукта на пазара.

Целите
Обучение на бенефициентите по ефективно производство и маркетинг.

Укрепване на асоциацията чрез организационна и логистична подкрепа.

Създаване на партньорства с подобни местни и регионални организации.

Отговорът

Фондация Lavazza, в сътрудничество с асоциацията Verdad y Vida, подкрепя група от 20 жени от етноса маи поп'омчи в амбициозния им проект: производство и продажба на кафе, отглеждано в общността в Сан Лукас Чиакал.