По-добър живот чрез по-добро отглеждане
В земеделските райони на Уганда фондация Lavazza подпомага населението да оптимизира усилията си в отглеждането на ценния плод на растението кафе.
Предизвикателството

През последните десет години в Уганда търговията с кафе достигна до 20% от националния доход.

Въпреки забележителната зависимост на населението от производството на кафе, селското стопанство продължава да е слабо развито, поради ненадеждни и неефективни технологии, водещи до производство на кафе с ниско качество.

Целите
Подобряване на качеството на живот на семействата на земеделските производители.

Утвърждаване на позицията на жените в производствената верига.

Предаване на знания, умения и мотивация на 6000 земеделски стопани, с които да могат да прилагат устойчиви практики и да подобряват реколтата си.
Отговорът

Фондация Lavazza подкрепя проект, чрез който земеделските стопани се обучават на добри земеделски практики, свързани също така с климатичните промени, като им се осигурява помощ и за координация и обучителни дейности.