Голям проект за малки производители
Целта на фондация Lavazza е следната: да съдейства на малките производители за производството на отлично кафе чрез информация и непрекъснато обучение.
Предизвикателството

В Индия 95% от кафето се отглежда от дребни земевладелци, организирани в малки групи с ограничен достъп до информация и до пазара.

Те са принудени да се справят с високи производствени разходи и климатичните промени, без да имат основните познания, позволяващи им да се справят по-добре.

Целите
Подобряване на стандарта на живот на малките производители.

Техническо обучение за производителите.

Създаване на професионални и координационни умения в организациите на дребните земеделски стопани.

Подобряване на достъпа до пазара.
Отговорът

Фондация Lavazza подготвя модули за обучение на производители, които насърчават производството на устойчиво кафе, разпространяват добри земеделски практики и технологични познания, подпомагат безопасността на работното място и формират управлението на организациите на земеделските стопани.