Новите територии на кафето
Фондация Lavazza, посредством International Coffee Partners, развива дейност в райони в Перу, където производството на кафе все още е новост и са необходими допълнителни усилия.
Предизвикателството

Северните части на Перу са сравнително нови райони за производителите на кафе.

Там, вследствие на правителствените програми, подпомагащи отглеждането на кафе, се заселват немалко земеделски производители,

Въпреки разкритите възможности, съществуват и предизвикателства, вследствие на недостатъчно добрата организация и недостатъчната финансова или техническа подкрепа. Затова производителността продължава да бъде ниска, както и доходите на производителите.

Организациите на земеделските производители от своя страна също са слаби и без добър достъп до пазара.

Целите
Увеличаване на доходите на производителите.

Подобряване на благосъстоянието в семействата-производители на кафе.

Устойчиво управление на природните ресурси.
Отговорът

Посредством International Coffee Partners, фондация Lavazza подпомага дейности, укрепващи управлението и ръководството на организациите на земеделските стопани, с цел създаване на прозрачни и добре функциониращи структури.

Проектът е насочен и към създаване на организация за микрофинансиране, стратегически бизнес контакти и възможност ползите от това да достигнат до членовете й.