Иновации срещу климатичните промени
Значението на полевите обучения за дребните производители във Виетнам.
В сътрудничество с Olam и ISLA (Initiative for Sustainable Landscapes – Инициатива за устойчиви терени).
Виетнам
Провинция Дак Лак
Предизвикателството

Производството на кафе е изправено пред много предизвикателства. Сред тях едно от най-сериозните е изменението на климата с неблагоприятен ефект върху качеството и наличността на продукта. Внезапни климатични промени във Виетнам – обилният извънсезонен валеж и периодите на продължителна суша са истински проблем, който оказва влияние върху производството и работата на 1245 дребни местни производители.

Целите
Подобряване на ефективността на напоителните системи.

Намаляване на емисиите от газове, свързани с производството.

Създаване на решения за управление на климатичните промени.

Отговорът

Фондация Lavazza предоставя техническа помощ и обучение на дребните виетнамски производители чрез метода на полевото училище за фермери. В рамките на програмата се извършват тестове върху характеристиките на почвата, за да се определи най-доброто качество на използваните торове, разработват се новаторски напоителни системи и се садят дървета за засенчване, за да се предпази кафето от прекомерно излагане на слънце или внезапен дъжд.