Заедно за общността
Lavazza и International Coffee Partners целят подобрение на продуктивността на индонезийските земеделски земи чрез дейности за подкрепа и обучение на общностите.
Предизвикателството

Индонезийският архипелаг е четвъртият по големина производител на кафе в света. Има най-малко пет милиона производителя на кафе, които трябва да бъдат обучени в подобрени селскостопански практики и на основни знания, които да им осигурят по-добър достъп до пазара.

През последните години застаряването на растенията води до спад в производителността, което означава, че на общностите - производители на кафе се налага да се борят за оцеляването си.

Целите
Производство и продажба на кафе трябва да се превърне в печеливш бизнес за общностите.

Производството трябва стане устойчиво от екологична гледна точка и да устоява на климатичните изменения.
Отговорът

Чрез International Coffee Partners, фондация Lavazza подкрепя проект, който цели създаването на 21 организации на земеделски стопани и планове за спестяване и кредитиране.

Освен това допринася за създаването на 15 организации, в които производителите се обучават относно качеството на кафето и достъпа до пазара, като така получават инструменти за увеличаване на печалбите и подобряване на условията си на живот.