В корените на промяната
В сътрудничеството си с Оксфам, фондация Lavazza предприема действия по един от най-сериозните неотложни проблеми за производителите на кафе: неутрализиране на щетите, причинени от ръждата по кафето.
Предизвикателството

През последните години roya, или ръждата по кафето, стана причина за поражения по кафеените растения в Доминиканската република и Хаити, което доведе до огромни производствени щети. Националното производство спадна с 70%, а държавите бяха принудени да внасят кафе, за да отговорят на местното търсене.

Целите
Подобряване на условията на живот на селските семейства в най-маргинализираните части на юг от Хаити и Доминиканската република, с цел доходите им да се увеличат с поне 25% и засилване на ролята на жените.

Подобряване на производителността плантациите с 35%.

Предоставяне на техническа и финансова помощ на кооперативите за подобрено управление на закупуването и маркетинг в Доминиканската република.

Насърчаване на сътрудничеството и обмена на знания между Доминиканската република и Хаити, с утвърждаване на местните политики за подпомагане на кафеения сектор и отношенията между двете страни.


Отговорът

Фондация Lavazza, в сътрудничество с Оксфам, стартира междудържавен проект в подкрепа на малките производители на кафе в Доминиканската република и Хаити чрез кооперативи, като проектът включва: 2 208 малки производителя в Хаити и 1 230 производителя в Доминиканската република.

Проектът позволява пресаждането на 8 милиона растения кафе в двете страни в продължение на три години.
Организирани дейности за техническа помощ и обучение на местните производители.
Подкрепа се оказва и за създаването на малки местни съоръжения за печене на кафе в Доминиканската република, обучението на млади производители на техники за печене и маркетинг на продукта.

Днес проектът навлиза във втората си фаза, включваща разширяване на операциите в Куба с пряко участие на експерти на Lavazza в обучението на производители по въпросите на качеството.