Процесът на превръщане в бизнес
Как да се увеличи ефективността на производителите на кафе в Северна Танзания.
Танзания
Районите Килиманджаро и Аруша
Предизвикателството

Производителността на селскостопанските системи в Танзания е твърде ниска, за да осигурят адекватни нива на доходите и безопасност на храните, както и възможности за инвестиции за компаниите. Дребните производители са изправени пред предизвикателства като слабо плодородна почва, климатични промени, достъп до актуална информация и услуги в помощ на селското стопанство. Също така липсват добре ръководени професионални организации на производителите, а земеделските стопани не разполагат с предприемачески и селскостопански умения и познания, необходими за преминаване от натурално селско стопанство към по-конкурентоспособни, предприемачески форми на земеделие.

Целите
Подобряване на поминъка на 10 000 дребни производители на кафе

Подобряване на конкурентоспособността на производителите, включително чрез създаване на селски организации

Повишаване производителността и качеството на кафето чрез устойчиво използване на природните и семейните ресурси

Отговорът

Фондация Lavazza, в сътрудничество с Фондация Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), работи за повишаване на уменията на земеделските производители и техните организационни структури, за да разполагат с правилните инструменти, с които да повишат конкурентоспособността си на пазара. Проектите са свързани с цялата верига на създаване на стойност: от производството до продажбите, включително важни въпроси като безопасността на храните, диверсификацията на производството, приспособяването към климатичните промени, въпросите, свързани с подобряването на ролята на жените и създаването възможности за младите хора.