Ангажиментът към местните райони

Ангажиментът на Lavazza към общността е програма за дейности на местно ниво, целяща да подобри социалната, културната и екологичната среда на местните общности. С оглед на успешните резултати, Lavazza създава сътрудничества с общностите в районите, в които работи.

I luoghi del bello
I Luoghi del Bello („места на красотата“ на италиански) е проект за възстановяване на квартала Аурора в Торино, зароден в сътрудничеството със седми избирателен район в града, в партньорство с ASAI, CleanUp и асоциация Tèkhné и с Torino Spazio Pubblico.

Проектът I Luoghi del Bello насърчава дълбоките местни корени. Местна обстановка, от която Lavazza е неразделна част от повече от 120 години. Проектът включва граждани от различни възрастови групи, като насърчава връзките между различните поколения чрез теми, свързани с околната среда, социалната интеграция и подобряването на взаимоотношенията.
Деца от местните училища, възрастни хора и доброволци от редица асоциации участват във всички основни инициативи. Многобройните реализирани проекти включват обновяване на обществените цветни лехи със засаждането на ботанически видове, осигуряващи подходяща среда за пеперудите.
StripOut!
С преместването в новото седалище Nuvola, Lavazza продава мебелите от стария офис на символични цени, за да се избегне тяхното изхвърляне и следователно - отрицателното въздействие върху околната среда.

Проектът включва над 3000 продукта, от мебели до IT оборудване. 70% от тях намират нов собственик. Постъпленията от продажбата на предметите на служители на Lavazza са дарени на местни организации, а 22 външни обекта получават нови и употребявани мебели и канцеларски материали.