Доклад за устойчивост
Път към непрекъснато усъвършенстване.

 

 

Докладът за устойчивост е инструментът, чрез който Lavazza желае да представи своя път към устойчивост на своите акционери.

 

Докладът за устойчивост за 2017 г. съдържа някои иновации, които не се наблюдават в предните издания. Lavazza иска да разкрие своя отдаденост към Целите за устойчиво развитие и придържане към Глобалния договор, което е отразено в „Комуникация за напредъка” – част от доклада. Освен това, с оглед интернационализацията на Компанията, докладът за 2017 г. включва в обхвата си 10 чуждестранни компании от групата. 

 • 20

  проекти, подкрепени от фондация Lavazza

 • 15

  Държави, в които фондация Lavazza подкрепя проекти

 • 90 000

  директни бенефициенти на проектите

 • 10millions

  засаждане на нови кафеени растения в Доминиканската република и Хаити (2014-2017)

„Перспектива, която винаги е обърната към бъдещето може единствено да разбере желанието да дадем на нашите деца възможно най-добрия свят”.

АЛБЕРТО ЛАВАЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 82%

  покупки, които не са свързани с кафе, осъществени чрез местни доставчици

 • 100%

  електрическа енергия от възобновяеми източници в заводите за производство в Италия и Франция и в корпоративното управление

 • LEED

  Платинен сертификат LEED за сградата на новата централа Nuvola

 • 3593%

  за ограничаване на емисиите на CO2, благодарение на корпоративно споделено пътуване

„Придържайки се към рамката, предложена в „Дневния ред за 2030”, настоящите и бъдещите планове ще отговорят на 17-те Цели за устойчиво развитие и ще въвлекат всички акционери.”

АНТОНИО БАРАВАЛЕ, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Календарът на Lavazza за 2018 г. – първият артистичен застъпник на
17-те Цели за устойчиво развитие, създаден така, че да въвлече и гражданското общество, ни задава на всичките
въпроса „2030: Какво ще направите?”. Днес ние ще отговорим с „Една цел във всяка чаша.”,
което е заглавието на този
Доклад за устойчивост – първият, в който Lavazza разкрива своя
ангажимент по отношение на 17-те Цели за устойчиво развитие.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА ЗА УСТОЙЧИВОСТ ЗА 2017 Г.

Предишни доклади

Тук има списък с Докладите за устойчивост от предишните години, които да прочетете и изтеглите.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА ЗА УСТОЙЧИВОСТ ЗА 2016 Г.
ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА ЗА УСТОЙЧИВОСТ ЗА 2015 Г.
ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА ЗА УСТОЙЧИВОСТ ЗА 2014 Г.