• Принтирайте
  • Направете отметка

Доклад за устойчивостта за 2014 г.

Luigi Lavazza S.p.A

Цели на документа

Това е първото издание на нашия доклад за устойчивост, които от сега нататък ще бъде изготвян всяка година. Целта на този документ е да осигури систематична рамка на инициативи за отчетност и прозрачност на компанията. По-конкретно, докладът е основният инструмент за управление и отчитане на икономическите, екологичните и социалните инициативи за устойчивост.


Нашата история е историята на едно семейство и един бизнес. Това е типично италианска история, но е уникална, защото тя произтича от визията на Luigi Lavazza: пионер, който мисли за постоянното усъвършенстване и иновации преди 120 години.

Има някои правила, които трябва да се следват, защото те са установени в закони и подзаконови актове; правила, които са задължителни за всички граждани и фирми. Но също така има и неписани правила, продиктувани от нашите етика, образование, морална чувствителност и човечност; правила, които се прилагат и спазват по избор, а не по задължение. Това е визия, която се предава през четири поколения от семейството на Lavazza, като в същото време, отразява важните исторически и икономически промени на всяка епоха. Това е визия, която ни позволи да трансформираме етичното съзнание в бизнес стратегия за икономическо, екологично и социално устойчиво развитие.

Италианското творчество винаги ни е вдъхновявало за иновации, но сега очите ни са обърнати към нов хоризонт: света. Интернационализацията е предизвикателството, пред което сме изправени в момента. Тя ще изисква нарастващата ни роля, за да се гарантира финансовата ни стабилност и подход, насочен към бъдещето. Сега, повече от всякога, интернационализацията е предпоставка за всяка успешна всяка компания.

2015 е специална година за нашата компания, пълна с важни събития:
докато празнуваме първите си 120 години в бизнеса,
ние също участваме в Експо 2015 г. като
официалното кафе на италианския павилион.

Тези случаи свидетелстват как нашите семейни и фирмени ценности са все още живи и прочувствени и как те се превръщат в цели и резултати, които, чрез този доклад за устойчивост, ние искаме да споделим с всеки, който е част от света на Lavazza или иска да се получи от знанията ни.

Или може би просто защото е изпил една от 17-те милиарда чаши италианско еспресо Lavazza, предлагани по целия свят всяка година.


Alberto Lavazza

председател, Luigi Lavazza S.p.A.

Доклад за устойчивостта за 2014 г.

Нашият път към устойчивост се основава на стратегически подход, за да се създаде стойност, и повишаване на нашето конкурентно предимство. Това е философия, в която семейството винаги е вярвало, защото отразява основните принципи, зад нашия предприемачески подход.

В Lavazza ангажиментът към устойчивостта е присъщо качество, което не е просто продиктувано от пазара, но отговаря на необходимостта за създаване на споделена стойност по веригата на доставка: тя е съществена движеща сила за непрекъснато усъвършенстване.
Този Доклад за устойчивостта е инструмент от решаващо значение за осигуряване на всички заинтересовани страни с прозрачна картина на нашите социални, екологични и икономически резултати. Вътрешно, всички бизнес единици са насърчавани в ценностите на компанията, така нашата визия се разпространява сред персонала.

Днес значението на устойчивото развитие се признава във всички сфери на бизнеса.
Това е съществен резултат, защото именно от създаването на
мост между акционери, ръководството и служителите,
се създава една наистина устойчива компания.

Външно нашата философия се изразява чрез отговорен подход към заинтересованите страни, с които споделяме нашите етични принципи, процес, който генерира повече стойност за всеки. Всъщност, стойността на нашата марка е основана върху справедлив и отговорен начин за работа с Lavazza.

Предизвикателството за 2015 г. е да се засили още повече нашия ангажимент в устойчивостта като двигател за иновации. Следващото десетилетие ще бъде от изключителна важност, тъй като не може да има реален растеж, ако той не е отговорен и устойчив - не само за фирми, но за всички нас.


Antonio Baravalle

Главен изпълнителен директор, Luigi Lavazza SpA