• Принтирайте
  • Направете отметка

ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ

Мислене, отчитащо жизнения цикъл

Ние сме наясно, че качеството на организационните и производствени процеси е това, което гарантира качеството на продукцията на кафе на дневна база. Качеството, като водещ принцип, намира един от най-високите си изрази в производствените процеси.

Минимизиране на въздействието върху околната среда
Минимизиране на въздействието върху околната среда

За да гарантира високо качество и стандарти за устойчивост на своите продукти, в продължение на няколко години Lavazza прави оценка на екологичните показатели на основните си продукти, с подход за оценка на жизнения цикъл, в съответствие с референтните стандарти ISO 14040/14044/14064/14067. Това ще помогне да се определят количествено въздействията по веригата на стойността и разработването на нови решения, които съчетават качество и гаранция на продукта, иновации и еко-съвместимост както и повишаване на информираността и ангажираността на всички участници във веригата на доставки.

Етичен кодекс и Кодексът за поведение за доставчиците се използват за предаване и споделяне на нашите ценности по цялата верига на доставки. Това ефективно включва и аспекти на корпоративната социална отговорност по време на етапа на подбор на доставчици.