• Принтирайте
  • Направете отметка

КАЧЕСТВО НА СУРОВИНАТА

От суровината до дегустация от експерти

Превъзходството на кафето Lavazza е резултат от една изключително сложна и специализирана система за контрол на качеството, която започва с внимателен подбор на зелено кафе до дегустация от нашите експерти.

Създаването на структурирана и организирана система за покупки кафе ни позволи гарантираме по-високо и по-стабилно качество на нашето кафе и следователно да направим истински постижения. Подходът на Lavazza за закупуване на кафе излиза извън рамките на изискванията на нормативните актове. Основните елементи са тестване на продукта в областта и допълнителни процедури за изпитване и валидиране, извършена върху 100% от партидите на кафе, които купуваме.

Ние извършваме контрол на качеството, който обхваща всички ключови параметри на 100% от партидите, обработвани чрез стандартизирани процедури, които да отговарят на точни критерии за оценка и проверка, настройка на честотата, процедури за контрол и аналитични параметри, които се прилагат към пробите от зелено кафе. През 2014 г. 6,489 анализи са извършени на зелено кафе.