• Принтирайте
  • Направете отметка

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

От суровината до изхвърлянето на продукта

За да се запази високото качество на нашите продукти, качеството и иновациите, преди няколко години Lavazza стартира програма, насочена към оценяване на екологичните показатели на различни ключови продукти, в съответствие с подхода за оценка на жизнения цикъл от началото до края.

Този подход позволява въздействието върху околната среда да бъде оценено по цялата верига на стойността, като се започне с зелено кафе, мине се през обработката в страните на произход на кафето, производствените предприятия, опаковането, кафе машините, транспорта и се стигне до изхвърлянето на продукта.


Оценка на жизнения цикъл

Оценка на жизнения цикъл

Ние, в продължение на няколко години, оценяваме екологичните показатели на нашите основни продукти, с подход за оценка на жизнения цикъл, в съответствие с референтните стандарти ISO 14040/14044/14064/14067.

Фази на жизнения цикъл на продуктите на Lavazza

Качеството на суровината

Отличното качество на Lavazza кафе е резултат от сложна и подробна система за качество, която започва с внимателен подбор на суровините и завършва с дегустация от експерти.