• Принтирайте
  • Направете отметка

КОМПОСТИРУЕМИ КАПСУЛИ

Те ще бъдат направени от Mater-Bi®

Новата парадигма, която започва с кафе и италианска 100% разградима капсула: това е резултат от проекта на италиански гиганта - Lavazza и Novamont, през последните 5 години.

Капсулата ще бъде направена от Mater-Bi®, съвместима с цялата гама на "A Modo Mio" системи, и предлага в две избрани 100% Арабика блендове, заверени от неправителствената организация Rainforest Alliance.

С тази иновация, Lavazza се фокусира върху точен етап от жизнения цикъл на продукта: края на живота. Към днешна дата, в модела "изхвърляне производство-потребление", отпадъците се изпращат до депа или за изгаряне. За прилагането на принципа на кръгова икономика на нула отпадъци, Lavazza и Novamont създаде капсула, която може да бъде събрана с органичните отпадъци и изпратена за промишлено компостиране, където капсулата и използваното кафе се рециклират заедно като естествен тор за почвата.


Компостируеми капсули

Разградимите капсули на Lavazza се съобразят със сертификатите за компостируемостта в съответствие със стандарт UNI EN 13432 - капсулата носи логото на Ok Compost Vincotte. Това е важна стъпка в развитието на системите и запознаването на потребителите по-наясно с околната среда.

Тези капсули ще допринесат значително за намаляването на емисиите на парникови газове, благодарение на екологичните характеристики на материала.

Въпроси и отговори

Да погледнем по-отблизо

Какво означава "компостируема капсула"?

Това означава, че капсулата на Lavazza е направена от биоразградими органични материали, които могат да бъдат превърнати в хумус или компост в инсталация за компостиране.

Какво са биоразградимите органични материали?

Биоразградими органични материали са материали, които могат да бъдат разделени на по-прости вещества (като например въглероден диоксид, вода и метан) чрез действието на микроорганизми.
Определението на "биоразградими" е строго зависимо от условията и времето, характеризиращи процеса на биоразграждане.
Без такива спецификации, терминът "биоразградими" става неясен, тъй като почти всяка органична материя е биоразградима, ако времето не е ограничено.

Какво означава "промишлено компостиране"?

Това означава промишлената обработка на мократа фракция на градските твърди отпадъци, селскостопанските и биоразградимите промишлени отпадъци, за да се получи тор, която може да се търгува.
Отпадъците се обработват биологично, с кислород.

Каква е разликата между "компостиране" и "рециклиране"?

Рециклиране означава възстановяване на нещо, което да се използва, докато биоразградимите органични материали са разградими, което означава, че те могат да се превърнат в компост и се използват като тор в земеделието.