• Принтирайте
  • Направете отметка

МЕЖДУНАРОДНИ КАФЕ ПАРТНЬОРИ

Проектът

Цел на проекта

Целта на ICP е да се направи дребните селскостопански производители на кафе по-конкурентоспособни на базата на устойчиви практики, с цел да се подобри тяхното препитание.

Дейности в ход

Ние правим малките кафе-производители по-конкурентни: ние помагаме на малки общностите, които отглеждат кафе, за подобряване на условията на живот и тяхната работа чрез насърчаване на по-устойчиви селскостопански практики. Заедно с International Coffee Partners, ние работим по 16 проекта в 11 страни, с участието на повече от 60,000 бенефициенти.


За голям кафе горещ като Lavazza, подкрепящи кафе производители по пътя им за устойчиво развитие със сигурност е въпрос на етика, но също така е израз на подход ориентиран към мислене и начин да се защитят своя бизнес.