• Принтирайте
  • Направете отметка

ФОНДАЦИЯТА LAVAZZA

ЗАЩИТА НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Фондацията на Giuseppe и Pericle Lavazza ( "Фондацията") е организация с нестопанска цел, създадена през 2004 година. Изключително за целите на фондацията е да подкрепя благотворителни инициативи в областта на здравеопазването и социалните грижи и защита на околната среда, както в Италия и в чужбина.

За да постигне целите си, Фондацията има за цел: да насърчава, развива и координира инициативи, също чрез партньорства с публични и / или частни органи, предназначени за подобряване на условията на живот и труд за общности и лица, изпаднали в беда, особено за населението, живеещи в кафе-продуциращи страни.

В промоция, развитието и координацията на проучвания, изследвания и други дейности, насочени към опазване на околната среда, с особен акцент върху промоция, разпространение и прилагане на нови методологии за въвеждане на концепцията за екологична, икономическа и социална устойчивост в отглеждането на кафе и преработвателната промишленост, за да се увеличи производителността и икономическия доход; насърчаване на проучвания, изследвания и проучвания, насочени към разбирането на социално-икономическите условия на популациите, живеещи в кафе страни производителки, идентифициране на настоящите и бъдещите демографски тенденции и помага изберете политики, които да отговарят на техните нужди; финанси и достави годишни стипендии и награди на студенти / млади хора от всички националности за високи постижения в проучване и изследвания, както и за тези, които са показали специално ангажимент в тези сектори; и осигуряване на социално подпомагане и медицинска помощ за общности и / или физически лица в специални случаи на особена тежест и спешни случаи.


¡Tierra!

¡Tierra!

Тези проекти са пряко разработени и управлявани от фондацията.


ICP - Международни партньори за кафе

Тези проекти са насочени към подобряване на производството на кафе техники, споделяне на добрата земеделска практика и развиващите се предприемачески умения.

Международните партньори за кафе

Кафето и климата

Кафето и климата

Тези проекти са насочени към осигуряване на производителите с умения за управление и смекчаване на изменението на климата.

Oxfam

Oxfam Италия и Фондация Lavazza започнаха двунационален проект за подпомагане на малките производители на кафе, в Доминиканската република и Хаити, които чрез няколко кооперации, включва 2208 семейства и малките производители в Хаити и 1230 в Доминиканската република.

Проектът приема особено иновативен подход: той предвижда за презасаждане на милион кафе растения годишно във всяка страна, в продължение на общо 6 милиона растения за период от три години. Друг изключително новаторски аспект е интегрирането на дейностите на двете страни, доколкото е възможно, да се създаде връзка SouthSouth. Особено внимание се обръща на динамиката на пола, за да даде възможност на жените чрез включването им в ключови процеси на решения, както в домакинствата и в рамките на Общността на производителите на кафе. В Доминиканската република, проектът Oxfam цели да ангажира около 1230 производители на кафе: 406 жени (33%) и 824 мъже (67%), всички от които са членове на Cooprocasine (Cooperativa de Productores у Productoras de Café de la Сиера de Neyba).
В Хаити, проектът включва 2,208 производители: 773 жени (35%) и 1435 мъже (65%), които са членове на Réseau де кооперации Agricoles et Caféières (RECOCAS).