• Принтирайте
  • Направете отметка

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Фокус върху работниците, ангажимент за култура

В течение на четири поколения ценностите на семейството Lavazza и неговият бизнес подход са били предадени последователно, заедно с ентусиазма по отношение на работниците. Сега те представляват споделените ценности сред тези, които работят за компанията.

Развитието на човешките ресурси е стратегически аспект за преследване на високи постижения. Отглеждане като компания означава да помагат на хората да се развиват лично и професионално.

Нашата традиция на прехвърляне на професионалните умения на експертите към новите служители се превърна във система на структурирани курсове и инструменти за професионално обучение и развитие.

Новият център на Lavazza

Nuvola, новата централа на Lavazza, ще бъде открита през 2016. Чрез инвестиции от 100 милиона евро в този проект, Lavazza има за цел да направи едно силно градско изявление и в същото време да създаде функционално и иновативно работно място за повече от 500 служители. Новите Lavazza офис пространства са предназначени за насърчаване на нови начини на работа, които стимулират работата в екип, насърчават обмена на информация, както и укрепване на многофункционалността, с оглед насърчаване на иновациите и непрекъснато усъвършенстване.

Този проект се откроява с активното участие на заинтересованите страни от най-ранните фази. В действителност, местни институции и граждани са участвали във всеки етап от проекта, което помага да се засили връзката на Lavazza с местния район и хората, като същевременно се зачитат ценностите, заложени в нейния етичен кодекс.

Новият щаб ще покрива площ от 30.000 м2 преоборудвана промишлена зона. Това ще бъде една сграда с ниско въздействие върху околната среда, проектирана от Studio Cino Zucchi e Associati и кандидат за LEED® (лидерство в енергийния и екологичен дизайн) сертифициране на Gold Level.

Фокусът върху нашите служители и създаването на дългосрочни отношения е отразен както в процента на служителите с постоянен договор, който е 98% през 2014 г., и в процентното намаление, записано от текучество на наетите лица през периода 2012-2014 г. (от 11,5% през 2012 г. до 7,3% през 2014 г.).

Ние предлагаме целенасочени инициативи за обучение и развитие, за да се развият способностите и уменията на хората.

Програмите за обучение са се увеличили през 2014 г., за да се даде тласък на уменията, докато инициативи в подкрепа на иновациите (лаборатории за иновации) бяха стартирани, заедно с работни платформи (интерфункционални групи, които работят заедно, за да се идентифицират / развие производствения план).

За да илюстрираме увеличаването на инвестициите в дейностите за обучение, по време на тригодишния период 2012-2014 само часовете за обучение са нарастнали от 17 812 през 2012 г. до 22 892 през 2014 година.

Проекти за разработка


Lavazza е лидер при промените

Lavazza е лидер при промените

В по-общи контекст на промяната в прогрес, ние създадохме проекта "Водеща промяна" през 2013 г., за да се структурират процесите на управление на таланти и да се постави началото на редица комуникационни инициативи в подкрепа на промяната. "Водеща на промяна" се основава на три основни принципа: лидерство, фокусирано върху климата, компетентност и производителност. 


Благополучие на компанията

Разнообразният характер на работната сила изисква прилагането на подход отдолу-нагоре, за да се гарантира, че нуждите на всички са изслушани, когато се определя практичен и ефективен план за хуманно отношение. В този контекст, Lavazza е адресирала благополучието и ползите от началото на процес, предизвикани от сключването на допълнителен договор. Така Lavazza създава процес на участие с фокус групи и въпросник за всички служители за определянето на план за хуманно отношение.

Благополучие на компанията