• Принтирайте
  • Направете отметка

ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВОСТ 2016

Продължаващ процес на подобрение

Ние сме водеща международна група, ангажирана с поддържане на предлагането на същото качество и превъзходство, които ни отличават вече 120 години.

Lavazza винаги е оценявала значението на своя човешки капитал. Нашите служители са най-важното перо за цялата производствена верига и основната движеща сила, стояща зад резултатите, с които нашата марка винаги е била горда да постига.

Свалете доклада за устойчивост в PDF формат

От производителите на кафе, които нашата Фондация активно подкрепя рамо до рамо; до нашите служители, които са добре дошли в нашите нови Седалища, посредством интегриран, устойчив и споделен подход и които са получателите на всички наши програми за благосъстояние; до клиентите, към които нашия ангажимент за доставяне на продукти от най-високо качество, е била основната цел на Компанията от самото й създаване. Всички тези участници трябва да са наясно с тяхната роля в Системата Lavazza, така че те да могат да споделят корпоративните ценности и активно да ги следват. Устойчивостта, всъщност, е споделена отговорност.

Lavazza е решена да преследва устойчивостта чрез насърчаване на нейните принципи и чрез тяхното ежедневно прилагане чрез участието на всички стейкхолдери. Именно с тази мисъл, инвестираща в човешкия капитал, ние приемаме важността за кръговата икономика присърце, инвестирайки повторно нашите ресурси на местно ниво, така че да създадем стойност на територията, която е видяла нашата компания да израства и да се разраства. По-специално, 2016 г. е била една година, през която извършихме по-значителни инвестиции в италианските заводи на Групата, както и във всички новопридобитите компании в чужбина, с Carte Noire на върха на линията.

Това беше една година на голяма промяна, една година, която предоставя ясна картина на едно семейство, семейството на всички стейкхолдери на Lavazza, която израства все повече и повече с всеки изминал ден.

Нашите местни корени, всъщност, намират се изразяват в последователността на нашите предприемачески занимания, като признават нашата принадлежност към територията като съществена стойност. Дори раждането на Nuvola, новото седалище на Компанията, както и развитието на целия комплекс Lavazza в Аурора, квартал в центъра на Торино, естествено водят в тази посока. Ние не се отправихме някъде "натам", без чувство за идентичност, а ние избрахме да останем в сърцето на нашия град, за да преоткрием стойността на едно съседство и за да разгърнем неговия потенциал. Независимо от това, ние направихме повече от това, като избрахме да се създадем устойчиво пространство за всички наши служители. Аз нямам предвид само работна среда, която е в съответствие с най-високите стандарти за устойчивост и която получава най-престижните сертификати LEED за производствена сграда.

Аз имам предвид по-специално услугите, предназначени за нашите служители, насърчаването на устойчивата мобилност и това, как нашите седалища ще бъдат отворени към територията и града. Тази отвореност ще доведе до все по-ефективни и целенасочени действия за ангажиране на общността, инвестирайки в нашата територия и подпомагайки социалната и икономическата структура, към която Lavazza принадлежи. Гъвкавост. Страст и Постоянство. Това са качества, които винаги са определяли нашата работа и които са ни позволи да се изправим пред нови предизвикателства и да постигаме цели, докато постоянно вдигаме летвата на нашия хоризонт. Lavazza, една все по международна компания, иска да продължи да се стреми към устойчивото развитие на своя бизнес, като се фокусира върху благосъстоянието на човешкия капитал на Групата и все по-активно подкрепя действията на фондацията в държавите на производство на кафе, в света, за който имаме моралното задължение да потвърдим и където ние разпознаваме нашите земеделски корени.

Годината, която ние разглеждаме и описваме в този Доклад за Устойчивост - 2016 г., следователно е година на реална стойност, визия и близки отношения с всички събития, свързани с иновация, култура, спортове, храна и устойчивост, преди всичко отношенията с Terra Madre и Slow Food, с които ние отбелязахме 20 години съвместна работа.

 

Alberto Lavazza

Президент на Luigi Lavazza S.p.A.

Устойчивостта е пътят към постоянна еволюция. Той ни призовава да се запознаем с нашите граници, сила и приоритети за действие. Това е причината, поради която вслушването и обсъждането със стейкхолдерите са основни елементи в изграждането на пътя, който създава споделена стойност по цялата производствена верига. Устойчивото развитие се отнася до нашето общо бъдеще. Именно поради тази причина, 17-те Цели за Устойчиво развитие бяха замислени и официално заявени в необходимия глобален и международен споделен контекст, какъвто е Организацията на Обединените Нации.

Тези Постижения трябва да бъдат признати като съществени от всички икономически оператори, тъй като само по този начин ние можем да постигнем осезаеми и трайни резултати. За Lavazza, тези принципи не подлежат на договаряне: не само, защото нашият продукт е получен от преработката на суровини от растителен произход, следователно потенциално застрашен от феномена на промяната на климата, но и поради отговорността, която Целите носят със себе си са глобални и засенчват специфични бизнес интересите на всяка Група. Компаниите са основните участници, когато става въпрос за преодоляване на предизвикателствата и постигането на Глобалните Цели. Например, ангажиментът за намаляване на емисиите на парникови газове и консумацията на енергия е неуспешен, ако не се поеме като на отговорност на първо място от лицата, за които използването на енергия за създаване на стойност е икономическо задължение. Точно както ние не можем да се скрием от ангажимента към партньорства, ориентирани към устойчиво развитие или всеобхватен и справедлив икономически растеж.

Ангажиментът, който нашата роля като лидер на пазара включва, е в съответствие с това, което нашите клиенти очакват от нас: да предлагаме високо качество на продукта, получен със солидни, безопасни, надеждни и повтаряеми процеси, които зачитат хората и околната среда.

Всяка компания може и трябва активно да се ангажира с устойчиво развитие. Борбата срещу измененията в климата, ангажиментът за отговорна консумация и производство или устойчиви иновации създават позитивен виртуален кръг. Те не само са от полза за околната среда и обществото, но те също така генерират ефективност в производствените процеси, намаляването на отпадъците и по-малко не икономически процеси, дори за полза на маржовете на печалбата на компанията. Следователно международният растеж на Lavazza, задължително зависи от принципите на Устойчивостта.

Именно от тези принципи трябва да черпи вдъхновение, да привлича и мотивира своите служители, както и да насърчава това чувство за принадлежност към една Група, която е финансово стабилна, с перспективите за устойчиво икономическо развитие и възможности за растеж. Ангажиментът, който тежи върху нас като световен лидер не се ограничава до оптимизиране на нашите процеси и потреблението на енергия.

Той ни призовава да бъдем спонсори за цялата верига на нашия бизнес цикъл, да работим с фермерите за подобряване техниките за отглеждане и за да се направят по-устойчиви за бъдещето и да работим с всички наши партньори за да се постигне най-голямо положително въздействие върху околната среда и обществото, на което ние сме способни.

 

Antonio Baravalle

Главен Изпълнителен Директор на Luigi Lavazza S.p.A.