• Принтирайте
  • Направете отметка

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Изтеглете етичния кодекс на Lavazza

Lavazza Group винаги се е ангажирала да спазва цялото законодателство, приложимо към различните бизнес единици, с твърдото убеждение, че начинът, по който се прави бизнес, е също толкова важен, колкото постигнатите печалби, и че никой не трябва да работи с грешното убеждение, че бизнес целите са по-важни от правните и етични норми.

 

Свалете етичният кодекс на Lavazza

Изтеглете кодекса за поведение за доставчици на Lavazza

Въз основа на тези принципи, Lavazza Group е ангажирана с коректно, безпристрастно поведение.
Всички бизнес и търговски отношения трябва да се характеризират с почтеност и лоялност и да са структурирани на базата на справедливи и прозрачни преговори. Те трябва да бъдат извършвани без всякакви конфликти между корпоративните и личните ценности, при пълно зачитане на основните ценности на Групата.