• Принтирайте
  • Направете отметка

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Изтеглете етичния кодекс на Lavazza

Lavazza Group винаги се е ангажира да спазва цялото законодателство, приложимо към различните бизнес единици, с твърдото убеждение, че начинът, по който се провежда бизнес е също толкова важно, колкото постигнатите печалби и че никой не трябва да работи при неправилното предположение, че бизнес целите са по-важни от правните и етични стандарти.

Свалете етичният кодекс на Lavazza

Изтеглете кодекса за поведение за доставчици на Lavazza

Въз основа на тези принципи, Lavazza Group е ангажирана с коректно, безпристрастно поведение.
Всички бизнес и търговски отношения трябва да се характеризират с почтеност и лоялност и да са структурирани на базата на справедливи и прозрачни преговори. Те трябва да бъдат извършвани без всякакви конфликти между корпоративните и личните ценности, при пълно зачитане на основните ценности на Групата.