• Принтирайте
  • Направете отметка

ЗАЩИТА НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Постоянно търсене на повече ефективност, екологичност и решения

Кафето е деликатен продукт, чувствителен към светлина, влага и кислород. Опаковката е от съществено значение, за да се запази качеството му за дълго време и да се гарантира хранителната безопасност.

Отделът за Изследвания и разработки непрекъснато работи върху разработването на нови решения, които съчетават гаранции за продукта, иновации и еко-съвместимост. Преди всичко, в центъра на вниманието им е влиянието върху околната среда. 

 

Оценки на жизнения цикъл (LCAs) се използват като технически и научни инструменти за оценка на екологичното състояние на опаковъчните материали, използвани по цялата верига на производство, с цел подобряването им от екологична гледна точка. Това включва и сътрудничеството на различни доставчици.
Отделът също има лаборатория за тестване на материали, оборудвана с всички най-нови технологии, необходими за характеризиране на опаковъчни материали.