x

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

Италия става република през 1946 г.
Войната най-после приключва, заедно с периода на ембарго
върху вноса на кафе.

  • Награда San Luigi, 1947 г. (Mario, Beppe и Pericle Lavazza — фотографии)
  • Mario, Beppe и Pericle Lavazza — бразилска делегация на посещение в завода Corso Giulio Cesare, 1950 г.
  • Mario, Beppe и Pericle Lavazza — бразилска делегация на посещение в завода Corso Giulio Cesare, 1950 г.

Награда San Luigi, 1947 г. (Mario, Beppe и Pericle Lavazza — фотографии)

Mario, Beppe и Pericle Lavazza — бразилска делегация на посещение в завода Corso Giulio Cesare, 1950 г.

Mario, Beppe и Pericle Lavazza — бразилска делегация на посещение в завода Corso Giulio Cesare, 1950 г.

1946 г.

Mario, Beppe and Pericle Lavazza имат правилната интуиция и решават, че компанията трябва да се специализира в продажбата на кафе: вече не в насипно състояние, а в пакет, носещ търговската марка на фирмата.
#Идеи

Първото лого на Lavazza датира от 1946 г. и е създадено от Aerostudio Borghi в Милано.

Централната буква "A", по-голяма от другите букви, все още ни прави разпознаваеми и до днес.

Лого - Първото лого на Lavazza - 1946 г.
1946 г.

Великолепни идеи
устояли
на изпитанието на времето.

Lavazza смес- 1950-60

И до днес, в Италия, ние все още сме разпознаваеми със серията "Paradiso Lavazza ", която води своите корени от първото рекламно послание "Lavazza Paradiso in Tazza” (“Кафе Lavazza, рай в чаша") 1950 г.

1953 г.: Lavazza стикери изобразяват големи спортни събития