x

120 ГОДИНИ
НЕЗАБРАВИМИ МОМЕНТИ

Нашата история, подобно на всички истории, е съставена от емоции,
препятствия, важни промени и скокове в бъдещето.

Днес искаме да проследим историята си чрез ключовите моменти, илюстриращи възможностите на нашата компания
да създава, да иновира и да се разраства, като същевременно остава ангажирана в областта на социалната отговорност.